Szkolenie

Oferujemy szkolenie psów :

Szkolenie psów myśliwskich , układanie do konkursów i polowania.
Istnieje możliwość pozostawienia psa na dłuższy okres czasu, terminy do wcześniejszego uzgodnienia.
Właścicielowi psa przy odbiorze prezentujemy prace psa w terenie, zapoznajemy z zasadami dalszego prowadzenia danego psa, prowadzimy notatki i dokumentację w postaci  filmików z postępów psa w nauce.

Zapraszamy na szkolenia ukochane Retrievery : ) , przygotujemy je  do Konkursów Pracy Retrieverów, Zawodów Retrieverów na Dummy, Konkursu Pracy Tropowców  czy polowaniaOferujemy też dalsze wspólne  treningi i porady.

Program szkolenia do Konkursu Pracy Retrieverów :
posłuszeństwo, chodzenie przy nodze bez smyczy, ostrzelanie, spokój na stanowisku, zostań w pozycji waruj lub siad na odległość, zatrzymanie w pozycji siad lub waruj na odległość  na sygnał ( gwizdek , komenda głosowa lub ruch ręki w górę ), zmiana kierunku na odległość na gwizdek i ruch ręki.
Doskonalenie cech wrodzonych typowych dla retrievera i stylu pracy danego psa , aport z wody i z lądu, aportowanie kilku sztuk ptactwa, szukanie i aportowanie postrzałków ptactwa i zajęcy – włóczki, ćwiczenia  z zapamiętywaniem upadku aportu, skuteczności i szybkości w jego odnalezieniu. Respektowanie żywej zwierzyny.

Oczywiście opanowanie podstawowych komend: siad, waruj, zostań, stój, zostaw, trzymaj,  puść, patrz, chodzenie przy nodze, zajmowanie pozycji przy nodze, przychodzenie na zawołanie.
Dodatkowo skupienie uwagi na przewodniku, nauka współpracy z przewodnikiem, doskonalenie relacji przewodnik-pies, kontrola emocji, motywacja psa, prawidłowe stosowanie nagród, klikera, gwizdka, samodzielna nauka właściciela z  psem w domu- zasady dalszego prowadzenia psa.

Szkolenie psów towarzyszących: kurs posłuszeństwa,  spotkania indywidualne lub grupowe.
Dla każdego psa ( nie tylko myśliwskiego) który towarzyszy nam w życiu !

Szkolimy psy metodami pozytywnymi.